چند بار بخوان...

عشق به ولایت دیده هر بنده ای را بینا می کند....

عشق به ولایت دیده هر بنده ای را بینا می کند.....

عشق به ولایت دیده هر بنده ای را بینا می کند.....

 

ولی من کیست؟

ولایت چه کسی را باید بپذیرم؟

مگر نه این است که باید در جاده زندگی،برای اینکه وارد جاده خاکی نشوم،یک پیشرو و راهنما داشته باشم؟

باید بدانم ولایت چه کسی را می پذیرم!

آیا شیطان را به عنوان ولی پذیرفته ام یا امام زمانم را؟

آیا از سخنان او پیروی می کنم یا وسوسه های شیطان؟

آیا تا به حال خواسته ام یک قدم برای ولی خود بردارم؟

اولین قدم این است که بدانم ولی من کیست...

بعد جمله اول را مدام با خودم تکرار خواهم کرد...

عشق به ولایت دیده هر بنده ای را بینا می کند....

براستی! بینا شدن دیده، چیزی غیر از ولایت پذیری مطلق نیست؟

/ 0 نظر / 14 بازدید