بهار

بها؛ر آمد و دلم شاد شد.

بهار؛ فرصت حس کردن طراوت و سرزندگی.

بهار؛ فرصت خندیدن از ته دل.

بهار؛ فرصت بودن و دیدن و نفس کشیدن در لطافت هوای اردیبهشت.

بهار ؛فرصت حس کردن لحظه های مفرح و شیرین.

بهار؛خوش امدی عزیزم...

/ 1 نظر / 31 بازدید
زیبا

سلام امیدوارم همواره بهاری باشی[چشمک][گل][گل][گل]