چقدر دور بودم از تو...

نوشتن هم عالمی داره...

ننوشتن هم عالم خودش...

برای نوشتن بهانه میخوای ولی برای ننوشتن بهانه ای نیست..

ننوشتم چون مریض بودم...

به روز نکردم چون ایده نداشتم...

راستش خیلی دلم برای اینجا تنگ شده...

روزهای طولانی بود که ندیده بودمش..

کار من هم شده بی معرفتی...

گاهی میام و میرم...

خوب جاییه..بامن میسازه...

ای ول با مرام!

/ 1 نظر / 25 بازدید