امروز

چند وقتی است که به نوشتن فکر میکنم.به اینکه دوباره برگردم به روزهایی که با عشق اینجا مینوشتم.اینجا از نظراتم میگفتم.برایم جایی بود که آزادانه افکارم را به رشته تحریر در می آوردم.

من اما با ورود به زندگی مشترک,سخت مشغول شدم و اینجا را فراموش کردم.فراموش که نه,بی توجه شدم...با اینجا خاطره زیاد دارم.

از بحثهایم درمورد حجاب,از خبر ازدواجم,از کارهایی که با دوستانم میکردم,از تفریحاتم,از ماجراهای دانشگاه, همه چیز..

اینجا را دوست دارم..قسمتی از روزهایی زندگی ام در آن جای دارد..

حفظش میکنم با چنگ و دندان..حتی اگر آخرین بروزرسانی ام سال 93 بوده باشد...!!

/ 0 نظر / 38 بازدید